Beskrivelse af banen

A-Kurs

A1
PAR4
HCP3
Herrer352
Damer318

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Runden starter ganske afslappet. Med udslaget (driver eller træ 3) skal du sigte til højre for dammen. Vandhullet begynder efter ca. 225m eller 190m.
 • Det andet slag med et medium jern kræver præcision. Der kræves tilstrækkelig højde og længde for at spille green over rækken af træer.
 • Greenen falder fra bagsiden til forsiden og på højre side til højre.

Specifikation fra -27

 • Runden starter ganske afslappet. Afgangsslaget skal slås i retning af dammen midt på fairwayen.
 • Det andet slag skal slås med et medium jern i retning af svinget. Afstanden skal vælges således, at det 3. skud kan rammes over trægrænsen.
 • Hvis det er for tæt på svinget, kan man også bruge et fladt skud under træerne.
 • Greenen falder fra bagsiden til forsiden og på højre side til højre
A2
PAR4
HCP9
Herrer349
Damer305

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Slå af med driveren eller træ 3. To bunkere ligger på lur på venstre side af fairway ca. 205 m og 160 m fra fairwayen.
 • Ram green højt med 2. slag, et mellemlangt jern. Den er godt forsvaret af tre bunkere
 • Greenen er ret jævn, kun bagest til venstre er der en stejl skråning fra venstre til højre foran.

Specifikation fra -27

 • Sigt med udslaget mod bunkeren midt på fairwayen. Med det 2. slag skal du placere bolden i retning af den forreste greenbunker.
 • Et pitch som 3. slag på green og en bogey er næsten sikker.
 • Greenen er ret jævn, kun bagest til venstre er der en stejl skråning fra venstre til højre foran.
A3
PAR5
HCP1
Herrer524
Damer417

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Der er et imponerende egetræ midt på fairwayen i ca. 160 m højde. Enten tør du ramme H1 over træet, eller du vælger en flad variant, der lader bolden rulle under træet. For damerne spiller træet kun en rolle i forbindelse med et skævt teestød.
 • På 2. slag skal du forsøge at spille til højre for eller bag fairwaybunkeren med et fairwaytræ. Men vær forsigtig: venstre er ude, højre er truet af træer og ujævnheder.
 • Green kan angribes med det tredje slag. Men også her straffes fejltagelser. En ubehagelig bunker ligger på lur til venstre for green og en dam foran green.
 • Greenen er ikke særlig kuperet, men består af to niveauer. Især den højere bane på højre side af greenen er svær at spille.

Specifikation fra -27

 • Der er faktisk ingen farer ved et normalt drive ned midt på fairway. Der er masser af plads
 • 2. slag skal lægges foran fairwaybunkerne. Mændene skal spille fladt under egetræet.
 • Det 3. slag skal rettes mod dammen foran green. Den begynder ca. 40 m før starten af green.
 • Green kan derefter angribes med det 4. slag.
 • Greenen er ikke særlig kuperet, men består af to niveauer. Især den højere bane på højre side af greenen er svær at spille.
A4
PAR3
HCP15
Herrer169
Damer156

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Denne par 3 har først og fremmest en velforsvundet green. Tre bunkere kræver et langt og lige udslag.
 • Greenen er i to niveauer og skråner fra det højere niveau bagtil til forsiden og på den højre tredjedel til højre.

Specifikation fra -27

 • Det er her vigtigt ikke at tage højde for, at der findes en vandfare på forsiden. For at spille over den kræves et tee-slag med en ren bane på mindst 100 m eller 87 m.
 • Hvis der mangler længde, bør man nærme sig den højre side af fairwayen, fordi der bag dammen er en fairwaybunker i en afstand af ca. 120 m hhv. 105 m fra teestedet.
 • Skuddet til greenen skal være så højt som muligt for at fjerne bunkere fra spillet.
 • Greenen er i to niveauer og skråner fra det højere niveau bagtil til forsiden og på den højre tredjedel til højre.
A5
PAR4
HCP11
Herrer310
Damer275

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Placeringen af slaget er særlig vigtig på denne bane. Mulighed 1 er at placere bolden til højre for fairwaybunkeren på lige under 200m eller 160m.
 • Derefter skal den højre, meget dybe greenbunker dog overvindes, når man rammer greenen.
 • Den anden mulighed er for spillere med lange slag: du skal blot bære (ca. 200 m eller 160 m) over bunkeren til venstre side af fairwayen. Denne mulighed gør greenshotet kortere og udelukker den højre greenside-bunker fra spillet.
 • Det grønne område består af to niveauer. Den skråner fremad fra det bageste, højere plateau

Specifikation fra -27

 • Grøften, der løber på tværs af banen ca. 110 m eller 70 m, bør også ignoreres på denne fairway. Et lige tee-slag på en tilstrækkelig bred fairway i retning af fairwaybunkeren giver god mening.
 • 2. slag skal være foran indgangskorridoren mellem de to greenbunkere.
 • Der følger en chip eller en pitch
 • Det grønne område består af to niveauer. Den skråner fremad fra det bageste, højere plateau
A6
PAR4
HCP5
Herrer339
Damer287

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Hvis du ønsker at angribe greenen med 2. slag, er teeslaget af særlig betydning. Drevet skal være langt og komme til at ligge på højre side af fairway.
 • Under disse forhold er det kun nødvendigt at bruge et midterste jern for at nå green.
 • Den grønne farve er noget onduleret. En flagposition på den bagerste venstre side udgør dog en særlig udfordring, da der er vandhuller både foran på venstre side og bag green.

Specifikation fra -27

 • Sigt efter midten af fairwayen på tee-slaget - for der er ikke mangel på plads.
 • Det andet skud kræver lidt mere mod og præcision, for det skal gå gennem hullet i træerne og over grøften.
 • Sigt mod højre side af green på det 3. slag. Dette fjerner den venstre vandhazard fra spillet.
 • Den grønne farve er noget onduleret. Dog er en position bag venstre flag en særlig udfordring, da der er vandhuller både foran venstre og bag green.
A7
PAR5
HCP7
Herrer450
Damer379

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Et kort par 5. Et birdie-hul? Pas på! Hvis du vil nå green med dit 2. slag, skal du have et langt og præcist tee-slag. Den skal standse på højre side mellem dammen - som begynder ca. 210 m eller 140 m væk - og den lille skov.
 • Det er ikke let at slå ind på green. Bolden skal slås over træerne eller mellem træerne i retning af greenen.
 • Mindre spændende er helt sikkert den enkle spilvariant: tee off lige ud i retning af den højre side af dammen (start ca. 210 m eller 140 m).
 • 2. slag: Enten med et fairway-træ over rækken af træer, eller læg dig til højre mellem de højre egetræer.
 • Det grønne slag er derefter relativt let
 • Greenen er meget dyb (37 m i alt). Den er relativt jævn, men består også af to niveauer. Det højere niveau udgør den bageste fjerdedel af green. Bag green er der en grøft til venstre, ellers rough.

Specifikation fra -27

 • Endnu et spor med damme og gamle træer. Fred og ro er dagens orden her. Du skal blot slå teestødet i retning af dammen
 • Placer derefter det andet skud til højre foran dammen.
 • Det tredje slag skal rammes lige mellem de to egetræer. Til det grønne slag har du nu kun et kort eller medium jern tilbage
 • Greenen er meget dyb (37 m i alt). Den er relativt jævn, men består også af to niveauer. Den øverste udgør den bageste fjerdedel af green. Bag green er der en grøft til venstre, ellers rough.
A8
PAR3
HCP17
Herrer184
Damer163

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Der er ingen afslapning endnu, for nu kommer en par 3, som er meget godt forsvaret. Et tee-slag til midten af greenen skal flyve mindst 180 m eller 160 m og være lige. Til venstre for greenen, ca. 145 m eller 124 m, ligger der en dam, som strækker sig til starten af greenen.
 • Greenen, der desuden er indrammet af to bunkere i siden, falder fra det bageste plateau, der stadig ligger foran. Med en dybde på 28 m er det ikke let at putte.

Specifikation fra -27

 • Også her er du mindst ét slag væk. Så hvorfor være uforsigtig? Placer derfor dit teeslag uden risiko til højre foran dammen.
 • Andet slag er så kun et kort pitch eller en chip til green.
 • To putts og målet er nået, men green er ikke let at putte med en dybde på 28 meter.
A9
PAR4
HCP13
Herrer360
Damer313

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Gangen gennem træerne fra den bageste tee ser lidt skræmmende ud. Men du skal ikke være bange! Afgangsslaget skal placeres til venstre for bunkeren i ca. 200 meter.
 • Det 2. skud er så endnu et mid jern fra godt 150 meter.
 • Men vær forsigtig! Greenen er over 28 m lang, er beskyttet af to bunkere og er ret onduleret.

Specifikation fra -27

 • På denne fairway er især udseendet af trægangen lidt skræmmende. Afgangsslaget skal slås mod venstre side af fairwayen.
 • Med det 2. slag er afstanden til green forkortet til ca. 100 meter. Hvis det lykkes, bør det ikke være noget problem at slå ind på green.
 • Men vær forsigtig! Greenen er over 28 meter lang, er beskyttet af to bunkere og er ret onduleret.

B-Kurs

B1
PAR5
HCP4/3
Herrer504
Damer429

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Allerede afslaget afgør, om det lykkes eller ej. Den skal ligge mellem den venstre vandhul (fra ca. 140 eller 70 m) og svinget på højre side (fra ca. 210 eller 130 m). En placering i vandhazard eller bag svinget fører normalt til et slagtab.
 • 2. slag skal spilles lige ned ad banen mod green. Men langhårede spillere bør huske på, at en fairwaybunker lurer 120 meter fra starten af green.
 • Greenen, der igen er 28 m dyb, er beskyttet af to bunkere foran til venstre og foran til højre. Den er ganske jævn

Specifikation fra -27

 • Afgangsslaget skal komme til hvile på venstre side af fairway.
 • Så har du mulighed for at transportere 2. slag forbi svinget til green uden problemer.
 • Fairwaybunkeren (se til venstre) bør indgå i planlægningen af det 3. slag
 • Skuddet til green skal være så højt som muligt. Så undgår du et sammenstød med de to bunkere.
 • Greenen, der igen er 28 m dyb, er beskyttet af to bunkere foran til venstre og foran til højre. Den er ganske jævn
B2
PAR4
HCP14/13
Herrer306
Damer266

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Ved første øjekast ser denne bane meget smal ud. Til venstre er der ud, til højre er der først dybt ujævnt terræn, derefter et skovområde. Et modigt og lige udslag direkte over bunkeren (den strækker sig fra ca. 170 eller 130 til ca. 190 eller 150 m fra teestedet) finder en bred landingszone. Et for stærkt og langt træk er i fare ved dammen på venstre side af fairwayen. Den begynder ved ca. 240 eller 200 m.
 • Det er ikke noget problem at slå ind på greenen med et kort jern, hvis teestødet er vellykket.
 • Greenen er 24 m dyb og skråner let fra bag til front.

Specifikation fra -27

 • Banen er bredere, end den ser ud til at være, så et lige tee-slag mod bunkeren bør være målet.
 • Det andet slag går i retning af passagen til green. Skuddet til green er kun en formalitet
 • Greenen er 24 m dyb og falder let fra bagsiden til forsiden
B3
PAR4
HCP16/15
Herrer296
Damer249

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Her har du to muligheder: Enten slår du udslaget carry over grøften - i så fald kræves der en bane på mindst 195 m eller 145 m - eller du slår det med et længere jern eller et fairway træ.
 • Hvis du vælger den anden mulighed, vil du dog stå tilbage med et ikke så let slag til green. Den er meget godt beskyttet af en lang frontbunker og en out-of-bounds-bunker til venstre og bagved. Det grønne skud er nemmere med mulighed 1, men så tager du en mere eller mindre høj risiko med drevet.
 • Greenen skråner let fremad fra side- og bagkanterne

Specifikation fra -27

 • Tag ikke for store risici. Du skal bare placere dit tee-slag midt på fairwayen. Der er masser af plads
 • Med 2. slag skal du være mellem grøften og bunkeren på greensiden. Der burde så ikke være nogen problemer med slaget til green.
 • Greenen skråner let fremad fra side- og bagkanterne
B4
PAR5
HCP2/1
Herrer514
Damer455

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Det kræver hårdt arbejde at mestre dette kursus. Selv udslaget kræver længde og ligehed. Out-of-bounds ligger på lur til venstre, og til højre er der en grøft, der løber ud i en dam i drivlinjelængden.
 • 2. slag skal slås mellem de to fairwayhøje på siden. Hvis det lykkes, kan du slå til green.
 • Husk venligst på alle optagelser: Der er normalt modvind, og det går op ad bakke. En klub mere bør i det mindste overvejes.
 • Greenen er nem at ramme på grund af sin størrelse (34 m dybde), men den falder ret stejlt fra bagsiden til forsiden. En boldposition under flaget sparer en del frustrationer

Specifikation fra -27

 • Der er en bred fairway foran dig. Vælg derfor din længste kølle og et tilsvarende langt og lige tee-slag.
 • Det andet billede er udelukkende et transportbillede. Prøv at holde dig midt på fairwayen. På 3. slag skal du være opmærksom på, at der er en fairwaybunker 50 meter fra starten af green. Den skal stå til venstre.
 • Med det 4. skud kan du forsøge at angribe flaget. Bemærk dog bemærkningerne om det grønne i venstre kolonne.
 • Greenen er nem at ramme på grund af sin størrelse (34 m dybde), men den falder ret kraftigt fra bagsiden til forsiden. En boldposition under flaget sparer en del frustrationer
B5
PAR5
HCP6/5
Herrer431
Damer386

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Nu står du på tee på det korteste par 5-hul i Pinnau, et 431 m eller 386 m langt dogleg til venstre. Målet med afslaget skal være en position til højre for trægruppen om ca. 210 eller 160 meter.
 • Det næste slag kræver et præcist slag med et medium til kort jern for at placere bolden ca. 80 meter foran green.
 • Det korte tredje slag er afgørende for din chance for par eller birdie. Hvis din udførelse er dårlig, kan de tre bunkere på greensiden til venstre og højre for greenen komme i spil.
 • Også her vil du støde på en dyb grøn farve. Den falder let bølget fra ryggen til fronten

Specifikation fra -27

 • Dette korte par 5-hul med et dogleg til venstre skal spilles med tålmodighed. Afgangsslaget skal først placeres midt på fairwayen
 • Du skulle have passeret dogleg'et med det andet slag. Det tredje slag skal helst føre dig ca. 50 m foran green, hvorfra du kan forvente en åben tilgang til flaget.
 • Her finder du også en dyb grøn farve. Den skråner let fra bagsiden til forsiden.
B6
PAR3
HCP8/7
Herrer137
Damer116

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Signaturhullet på B-banen er nået. Det kræver den højeste koncentration. Øens beliggenhed i forbindelse med vindfølsomheden gør omfattende indledende overvejelser fornuftige.
 • Skuddet ind på green skal være mindst ca. 120 eller 100 m langt. Hvis den så også flyver lige ind i midten af green, er hovedopgaven klaret.
 • Greenen er 32 m dyb og falder fra bag til foran. Den er særlig forræderisk på grund af den forreste green, som skråner stejlt til højre og venstre mod vandhullet. En bold, der rammer dette område, ryger normalt i vandet. Men der er også vand bag greenen på omkring 160 eller 140 meter.

Specifikation fra -27

 • Signaturhullet på B-banen er nået. Du er nødt til at træffe en ikke helt nem beslutning.
 • Du tør angribe greenen direkte (se afstande til venstre), eller du fortsætter med at spille kontrolleret, dvs. du lægger op med et kort jern (vandhullet begynder ca. 90 eller 70 m fra vandhullet).
 • Med det andet slag skal du tilbagelægge yderligere 40 meter til midten af green.
 • Greenen er 32 m dyb og falder fra bag til foran. Den er særlig forræderisk på grund af pre-greenen, som skråner stejlt til højre og venstre mod vandhullet. En bold, der rammer dette område, ryger normalt i vandet. Men der er også vand bag greenen på omkring 160 eller 140 meter.
B7
PAR4
HCP10/9
Herrer363
Damer316

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Afgangsslaget skal placeres til venstre for bunkeren (den begynder ca. 205 m eller 160 m og er ca. 14 m dyb).
 • Skuddet til green kræver længde og præcision. Tre bunkere lurer på højre side, og den forhøjede placering af green med skråninger straffer ethvert upræcist slag.
 • Greenen består af et højere niveau bagest til venstre og en del, der skråner stejlt mod forsiden og højre.

Specifikation fra -27

 • Nu kan du slappe lidt af. Afgangsslaget er i retning af bunkeren
 • 2. slag skal gå over fairwaybunkeren, og med 3. slag kan du så nå green.
 • Greenen består af et højere niveau bagest til venstre og en del, der skråner kraftigt til højre og forrest.
B8
PAR3
HCP18/17
Herrer137
Damer122

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Sværhedsgraden af tee afhænger af flagets placering og risikovilligheden. Den skal være mindst 125 eller 110 meter lang, men ikke længere end 145 eller 130 meter ligeud, fordi der er en ubehagelig bunker bag midten af green.
 • Greenen er meget bevægelig og falder fra bag til foran

Specifikation fra -27

 • Hold dit teestød lidt til højre
 • Nu har du ikke noget problem med at angribe flaget, fordi den grønne flade åbner sig for dig.
 • Greenen er meget bevægelig og falder fra bag til foran
B9
PAR4
HCP12/11
Herrer356
Damer335

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Du kan enten placere dit tee-slag til højre for fairwaybunkeren eller spille den farlige variant, tigerlinjen. Pas på: Den venstre lund er afgrænset, og fairwaybunkeren venter på dig. Den begynder ved ca. 170m eller 150m og slutter i venstre side ved ca. 190m eller 170m.
 • Det 2. slag bliver vanskeliggjort af grænsen til venstre og de to greenbunkere. Desuden giver den grønne bane også mulighed for akavede flagpositioner.
 • Greenen er 39 m dyb og har et hævet plateau på bagsiden. Et flag placeret her får adrenalinniveauet til at stige endnu mere.

Specifikation fra -27

 • Nu igen et langt og lige tee-slag mod fairwaybunkeren, og med 2. slaget skal du over denne.
 • Med det 3. slag skal du så nå green og til sidst - afhængigt af flagets position - notere et vellykket resultat på dit scorekort.
 • Greenen er 39 m dyb og har et hævet plateau på bagsiden. Et flag placeret her får adrenalinniveauet til at stige endnu mere.

C-Kurs

C1
PAR5
HCP4
Herrer495
Damer406

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Runden begynder allerede med en alvorlig opgave. Hele den venstre side af banen er omkranset af en vandhazard. Der kræves en lige kørsel på 220 m eller 180 m.
 • Andet slag skal spilles lige ned ad banen mod den anden fairwaybunker. Dette åbner op for et approach-slag fra ca. 100 m til en let onduleret green, der skråner fra bagsiden til forsiden.
 • Et dårligt slag straffes af vand til venstre og en bunker på greensiden til højre.

Specifikation fra -27

 • Runden begynder allerede med en alvorlig opgave. Hele venstre side er afgrænset af en vandhazard. Der kræves et lige drive på 180 m eller 120 m for at nå fairwayen.
 • Med det næste slag skal bolden finde fairwayen i højde med stenmuren, og med det tredje slag skal vintergrønnen vælges som mål.
 • Derefter åbner en tilgang fra ca. 100 m op til en let onduleret green, som skråner fra bagsiden til forsiden.
 • Et dårligt slag straffes af vand til venstre og en bunker på greensiden til højre.
C2
PAR3
HCP12
Herrer165
Damer148

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Fra tee-slaget skal man over mindst 155 m eller 138 m for at overvinde den dybe bølge foran greenen.
 • Greenen skråner derefter fra for til bag. Det er vigtigt ikke at gå glip af greenen til venstre, da en stor dam, der allerede er kendt fra hul C1, lurer her.

Specifikation fra -27

 • En generøs fairway åbner sig fra teestedet. Det første skud skal kun tilbagelægge 100 meter eller 80 meter for at nå spillefladen.
 • Herfra er der en uhindret tilgang til green. Bemærk bølgen foran greenen, som opfanger et for kort slag.
 • Når du har nået greenen, som skråner fra for til bag, venter der dig et relativt lige putt.
C3
PAR4
HCP10
Herrer374
Damer306

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Et ambitiøst drive på 210 m eller 150 m er nok til at overvinde dammen til højre og lande ca. 80 m fra green.
 • Hvis du ikke har lyst til at tage dette mod på dig, kan du spille forbi dammen til venstre. Det andet skud forlænges derefter til ca. 160 m.
 • For de modige åbner dette op for en kort tilgang til en green, der ikke er beskyttet fra denne retning. Variation B kræver et modigt slag på en stærkt bevogtet green, der skråner fra for til bag.

Specifikation fra -27

 • Prøv ikke at skære over dammen fra teestedet. Dette kræver en transport på 210 m eller 150 m. Foran dig er der en bred fairway, der er afgrænset af dammen til højre. Drevet skal være rettet lige fremad ved siden af dammen.
 • Skud 2 åbner 2 muligheder: Til højre over dammen eller til venstre til fairwaybunkeren.
 • For de modige åbner dette op for en kort tilgang til en green, der ikke er bevogtet fra denne retning. Variation B kræver et modigt slag på en stærkt bevogtet green, der skråner fra for til bag.
C4
PAR5
HCP8
Herrer460
Damer433

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Denne lige bane i udkanten af skoven åbner med et langt drive mod fairwaybunkeren 220 m eller 180 m væk. Opmærksomhed: Hele venstre side er afgrænset 20 m før skoven.
 • Slag 2 skal spilles med et mellemlangt til langt jern mod 2. fairwaybunker. Fairwayen skråner fint mod green og understøtter spillet.
 • Nu er det nødvendigt med præcision med et kort jern fra ca. 60-80 m. Den relativt lille green, der skråner fra højre til venstre og fra ryg til front, er beskyttet af 2 store bunkere, især på højre side. En birdie er en undtagelse på trods af hullets lille samlede længde.

Specifikation fra -27

 • Denne lige bane i udkanten af skoven åbner med et langt drive mod den venstre fairwaybunker. Opmærksomhed: Hele den venstre side er afgrænset af en grænse 20 m foran skoven.
 • Slag 2 skal passere den første fairwaybunker på højre side med et midterste jern, og slag 3 skal derefter lande på niveau med den anden fairwaybunker.
 • Nu er det nødvendigt med præcision med et kort jern fra ca. 60-80 m. Den relativt lille green, der skråner fra højre til venstre og fra ryg til front, er beskyttet af 2 store bunkere, især på højre side.
C5
PAR3
HCP16
Herrer143
Damer116

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Der er udsigt til det smukke Pinnau lavland. Egetræet i baggrunden tjener som orientering
 • Den store green er beskyttet til venstre af en bunker, og til højre venter en stor bølge på et for kort slag. Et tee-slag skal være mindst 120 m eller 80 m langt for at nå green.

Specifikation fra -27

 • Der er udsigt til det smukke Pinnau lavland. Det store egetræ i baggrunden tjener til orientering. Går du sikkert, eller tør du gøre noget? Her har du alle muligheder
 • Med et kort slag kan du placere din bold på fairway og få en let chip ind på green.
 • Eller angriber du? Afgangsslaget skal være mindst 120 m eller 80 m for at nå green
 • Pas på bunkeren til venstre og bølgen til højre foran green. Denne defensive linje er svær at bryde. Hvis det lykkes, finder du en let kuperet green.
C6
PAR5
HCP6
Herrer494
Damer405

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Langs Pinnauniederung fører denne bane tilbage til klubhuset. Der kræves et lige drive ind på fairwayen, der skråner kraftigt ned mod udgrænsen til venstre.
 • Det andet slag med et langt jern skal nå en smal gang. Til højre er der truslen om en vådområde-biotop, til venstre er der nærmest en udadgående biotop.
 • Det er svært at nærme sig greenen på grund af den store dam til højre. Det grønne hænger tungt fra bagsiden til forsiden
 • Da banen fører en smule opad, er det vigtigt at bemærke, at du skal bruge mindst én kølle mere til approach end normalt, da du ellers kommer til at mangle en kølle. Puttet bestemmes af flagets position. Den store bølge midt på green kan hurtigt blive et problem.

Specifikation fra -27

 • Langs Pinnauniederung fører denne bane tilbage til klubhuset. Der kræves et lige drive ind på fairwayen, som skråner kraftigt ned mod den ydre grænse til venstre.
 • Andet slag med et fairway træ eller en hybrid skal bringe bolden til hvile ved siden af vandhullet. Det tredje slag skal rettes lige fremad mod den lille række bakker i dogleget. På den måde undgår du dammen til højre.
 • Nu åbner sig et fjerde skud fra ca. 60-80 m. Det er svært at nærme sig greenen på grund af den store dam til højre. Det grønne hænger tungt fra bagsiden til forsiden
 • Da banen fører en smule opad, er det vigtigt at bemærke, at du skal bruge mindst én kølle mere end normalt til approach. Ellers bliver du for kort. Puttet bestemmes af flagets position. Den store bølge midt på green kan hurtigt blive et problem.
C7
PAR4
HCP2
Herrer401
Damer328

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Det er nok det sværeste hul på C-banen, der venter dig. Et godt tee-slag over 220 meter eller 180 meter fører dig til den smalleste del af banen. Her er den store vådområdebiotop på højre side den afgørende hindring.
 • Andet slag kræver et langt jern eller endda et træ for at nå en lille green, der er forsvaret af en bunker til højre.
 • Greenen er kun 13 meter dyb og skråner tilbage. Her føles et par som en birdie!

Specifikation fra -27

 • Det er nok det sværeste hul på C-banen, der venter dig. Et godt teeslag over 180 m eller 110 m når fairwayen på det bredeste sted.
 • Andet slag placeres med et medium jern eller hybrid ca. 80 meter foran green. Også her er forløbet meget bredt
 • Det tredje skud kræver stor præcision. Du skal bruge et kort jern for at nå en lille green, der er beskyttet af en bunker til højre. Denne green er kun 13 m dyb og skråner bagud.
C8
PAR3
HCP18
Herrer101
Damer81

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Det korteste par 3 på hele banen bør ikke undervurderes.
 • Skuddet til green skal ramme det plateau, hvor flaget også er placeret, ellers bliver puttet et problem, som er svært at beregne.

Specifikation fra -27

 • Her kan du angribe! Med sin store green indbyder det korte hul dig til at tage et modigt udslag, men vær forsigtig!
 • Greenen har kraftige ondulations, der gør det til et sats at spille det efterfølgende putt. Vi krydser fingre
C9
PAR4
HCP14
Herrer368
Damer304

Spilletaktik

Specifikation til -26

 • Et godt drive på henholdsvis 220 m og 160 m finder fairwayen til venstre for de to store fairwaybunkere, der skygger udsigten til green fra teestedet.
 • Derefter åbner et andet slag med et midterste jern op til en forhøjet afsluttende green. Planlæg om nødvendigt et ekstra jern for at kompensere for denne højdeforskel
 • Den grønne farve, der falder fra bagsiden til forsiden, er let onduleret.

Specifikation fra -27

 • Et godt drive finder fairway på 180 m eller 120 m. Du kan endnu ikke se det grønne
 • De modige tager nu et kort snit over den bageste fairwaybunker med et mid-jern eller en hybrid. Hvis du vil spille sikkert, bør du spille forbi bunkerne til venstre og også vælge et midterste jern.
 • Den resterende korte approach til en forhøjet green er kun truet af den store bunker på venstre side af green. Den grønne farve, der falder fra bagsiden til forsiden, er let onduleret.